ProjectsCompleted Projects

Completed Projects

YearStaffSupporterDescription
2013 Mehmet Bayındır Bosch-Siemens Preparation of Mechanically Stable Superhydrophobic and Superhydrophilic Coatings For Ceramic and Plastic Surfaces
2013 Turgay Tekinay TÜBİTAK Farklı Doğal Su Sistemlerindeki Ağır Metallerin Analizi ve Lemna Minor Kullanılarak Temizlenmesi
2012 Ayşe Begüm Tekinay TÜBİTAK Biyoaktif Peptit Nanofiberlerle Kıkırdak Doku Dejenerasyonu
2012 Mehmet Bayındır TÜBİTAK Organik Olarak Modifiye Edilmiş Silika Koloidal Çözelti Tabanlı Çok İşlevli Nanoyapılı Kaplamaların Fotovoltaik ve Sensör Uygulamaları
2012 Mustafa Özgür Güler TÜBİTAK Glikozaminogliken Benzeri Peptit Nanofiberlerin Biyomineralizasyon Amaçlı Kullanılması
2012 Mustafa Özgür Güler TÜBİTAK Alkalin Fosfataz Benzeri Peptit Nanokatalizörler
2012 Turgay Tekinay TÜBİTAK Özgün Metal Esaslı Antitümör İlaç Tasarımlarına Yönelik Biyomakromoleküler Hedeflerin Ortaya Çıkarılması
2011 Ayşe Begüm Tekinay TÜBİTAK Mezenkimal Kök Hücrelerin Biyoaktif Peptid Nanofiberlerle Sinir Hücrelerine Farklılaştırılması
2011 Bülent Ortaç T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SANTEZ, ATEL
2011 Engin Umut Akkaya BOREN Bor-dipirin (BODIPY) Sınıfı Organik Boyarmaddelerin Pratik Sentez ve Uygulama Çalışmaları
2011 Hilmi Volkan Demir TÜBİTAK LCD Ekran Arka Aydınlatması için Yarı Iletken Nanokristaller Kullanılarak Yüksek Renk Tanımlı Tek Yonga Polarize LED Tasarımı
2011 Mehmet Bayındır TÜBİTAK Polimer Fiberler İçerisinde Metrelerce Uzun Metal, Yarıiletken, Polimer Nanotel ve Nanotüp Dizileri Elde Edilmesi ve Uygulamaları
2011 Tamer Uyar TÜBİTAK Siklodekstrin Foksuyonlu Nanolif Üretimi ve Moleküler Filtrasyon İçin Uygulanmasının Araştırılması
2011 Hilmi Volkan Demir TÜBİTAK Plazmonik Uygulamaları İçin Biyonanoteknolojik Metotlar ile Yenilikçi İşlevsel Heteronanoparçacık Film Oluşturulması ve Karakterizasyonu
2011 Ayşe Begüm Tekinay TÜBİTAK Pankreas Adacık Hücre Canlılığını ve İşlevlerini Anjiyogenez Yoluyla Destekleyen Peptit Nanoyapılar
2011 Dönüş Tuncel TÜBİTAK Çok İşlevli Işik Saçan Polimerik Nanoparçacıklar
2011 Hilmi Volkan Demir ETİ MADEN BBB-Beton İçin Nanokompozit Kaplama Projesi
2011 Hilmi Volkan Demir Arçelik A.Ş. Gelecek Nesil Bulaşık Makinalar için Alternatif ve Konvensiyonel Yıkama Yöntemleri
2011 Hilmi Volkan Demir Arçelik A.Ş. Tek Halkalı ve Çift Halkalı Faz Farklı İndüksiyon Ocağı Kullanım Amaçlı Bobinlerin Çalışması
2010 Hilmi Volkan Demir TÜBİTAK Sütun Mimaride Koloidal Kuvantum Noktacıklar ve Polimer Nanoışıyıcılar ile Tümleştirilmiş Melez Epitaksiyel Kuvantum Heteroyapılar
2010 Engin Umut Akkaya TÜBİTAK Fotodinamik Terapi İçin Yeni Yakın Kızılötesi Duyarlaştırıcıların Sentez ve Karakterizasyonu
2010 Engin Umut Akkaya TÜBİTAK Kemilüminasan Gruplarla Fonksiyonalize Edilmiş Dendritik Fotodinamik Terapi Ajanları: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyon
2010 Hilmi Volkan Demir UNV. OF COLORADO NIH-BioMEMs Strain Sensor For Monitoring Fracture Healing
2010 Hilmi Volkan Demir ETİ MADEN Bor ve Bor Bileşikleri ile Yapılandırılmış Antifouling Nanoteknolojik kaplama Uygulamaları (Nano Kompozit Bor)
2010 Mehmet Bayındır TÜBİTAK Nanofiberde Geniş Bandlı Kızıl Ötesi Işık Yaratılması
2010 Mustafa Özgür Güler TÜBİTAK Süperparamanyetik Demir Oksit Nanoparçacıkların Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mri) Için Kontrollü Işlevselleştirilmesi
2010 Mustafa Özgür Güler TÜBİTAK Metal Oksit Nanoyapıların Programlanabilir Supramoleküler Polimer Kalıplar ile Kontrollü Sentezlenmesi
2010 Mustafa Özgür Güler TÜBİTAK Dna Bazlı Antikanser İlaçlarının Nanofiberlerle Kontrollü Salınımı
2010 Mustafa Özgür Güler TÜBİTAK Büyüme Faktörlerine Bağlanan ve Yapay Ekstraselüler İskele Oluşturabilen Biyomimetik Nanoyapıların Anjiyogenez Amaçlı Geliştirilmesi
2010 Mustafa Özgür Güler TÜBİTAK Midye Yapışkan Proteininden Esinlenilmiş Biyoyapıştırıcıların Metal İmplentlerin Biyoaktifleştirilmesinde Kullanılması
2010 Necmi Bıyıklı UNIDO International Workshop on Cleanroom Training
2010 Ömer İlday TÜBİTAK Femtosaniye Nanobiyofotonik İçin İleri Fiber Çözümleri
2010 Turgay Tekinay TÜBİTAK Akuakültür Kapalı Devre Sistemlerinin Biyolojik Filtrasyonunda Yeni Nitrifikasyon Bakterileri Kullanarak Üretimde Verimin Arttırılması
2010 Turgay Tekinay ŞİŞECAM Şişecam Arge Projesi
2010 Turgay Tekinay MKE SANTEZ
2010 Salim Çıracı Garanti Bankası  Nanotechnology, Informatics and New Economic Paradigms
2010 Ömer İlday SSM Evre-Uyumlu Fiber Lazer Alıcı Verici Birimi Geliştirme Projesi 2
2009 Hilmi Volkan Demir TÜBİTAK Kolloidal Olarak Sentezlenmiş Yarıiletken Nanokristaller ve Bunların Katı Hal Aydınlatma Uygulamaları İçin Förster Tipi Rezonans Enerji Transferleri (FRET)
2009 Hilmi Volkan Demir TÜBİTAK Nanokristal Katkılı Melez Biyo-Nanokompozitler
2009 Ali Kemal Okyay TÜBİTAK Silisyum Germanyum Nanoparçacık Teknolojileri ve Uygulamaları
2009 Engin Umut Akkaya TÜBİTAK Katı Halde Emisyonu Olan Fonksiyonel Boyarmaddelerin Tasarım Ve Sentezi
2009 Ömer İlday SANTEZ Programı Yüksek Tekrar Frekanslı Pikosaniye Atılımlı Ladar Sistemi (PikoLADAR)
2009 Ömer İlday DPT ve UEKAE Kuantum Kriptoloji Araştırma Merkezi Altyapı Projesi
2008 Dönüş Tuncel TÜBİTAK Kükürbütüril İle Yalıtılmış Oligo/polipirol, Oligo/politiyofen Ve Türevleri
2008 Engin Umut Akkaya TÜBİTAK Boyarmadde Uyarımlı Güneş Pilleri için Yeni Fotouyarıcıların Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu
2008 Engin Umut Akkaya TÜBİTAK Metallosüpramoleküler Polimerlerin Tasarım, Sentez Ve Karakterizasyonu
2008 Mustafa Özgür Güler Avrupa Birliği Self-Assembled Nanostructures for Organic-Inorganic Hybrid Nanomaterials
2008 Ali Kemal Okyay TÜBİTAK Yeni Bir Heteroepitaksi Tekniği İle Silikon Germanyum Tabanlı Fotovoltaik Aygıtlar
2008 Salim Çıracı DPT Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 2. Faz Alt Yapı Projesi
2008 Salim Çıracı TÜBİTAK Atomik Boyutlarda Sürtenme-Hareketli Moleküller
2008 Ömer İlday TÜBİTAK Yüksek Güçlü Fiber Lazer
2007 Aykutlu Dana TÜBİTAK Nano ve Mikro Elektromekanik Sistemler ile Küçük Kuvvetlerin Ölçülmesi ve Görüntüleme
2007 Hilmi Volkan Demir EURYI EURYI
2007 Mehmet Bayındır TÜBİTAK Tıbbi Uygulamalar İçin Kızıl-ötesi Lazer Fiberlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması
2007 Ömer İlday TÜBİTAK Nanocerrahi için Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanımı
2007 Ömer İlday Avrupa Birliği FP6 Development of Femtosecond Fiber Lasers for Next-generation Accelerators
2006 Hilmi Volkan Demir TÜBİTAK Optoelektronik Uygulamaları İçin Nanokristal Katkılı Özgün Aygıtlar
2006 Engin Umut Akkaya TÜBİTAK Fotodinamik Terapiye Yönelik Yeni Kimyasal Reaktiflerin Tasarım,Sentez ve Uygulaması
2006 Ömer İlday TÜBİTAK Yüksek Güçlü Femtosaniye Fiber Lazer Kaynaklarında Gürültünün Temel Limitleri
2005 Hilmi Volkan Demir TÜBİTAK Kısa Optik Dalgaboylarında Enformatik, İletişim ve Sensör Uygulamaları için İlk Yüksek Hızlı Optoelektronik Kuvantum Modülatörleri
2005 Dönüş Tuncel TÜBİTAK Akıllı Malzemelerin Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu
2005 Salim Çıracı DPT Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Kurulması Projesi
2005 Salim Çıracı TÜBİTAK Yakıt Hücreleri İçin Yüksek Verimde Hidrojen Depolayan ve Hidrojen Molekülünü Ayrıştırabilen Nanoyapıların Geliştirilmesi
2005 Salim Çıracı TÜBİTAK Çok Düşük Sürtünme Katsayılı Yüzeylerin Atomsal Yapılarının Kuvantum Kuramı Kullanılarak Tasarımı