EventsAbdullah Atalar

UNAM-TALKS-ATALAR-Banner

Abdullah Atalar graduated from the Department of Electrical Engineering at Middle East Technical University (METU) in 1974. He obtained his master and doctoral degrees  from Stanford University in 1976 and 1978, respectively. He stayed on at Stanford as a research fellow before coming back to METU as an Assistant Professor. He joined Bilkent University in 1986 and has been the Rector of the University since 2010. He is currently a faculty member at the Electrical and Electronics Engineering Department and UNAM at the University, and is the Chairman of the Executive Board at Bilkent Holding. He is married and has three sons.

Abdullah Atalar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1974 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini 1976 ve 1978 yıllarında Stanford Üniversitesi’nden almıştır. ODTÜ’ye yardımcı doçent olarak gelmeden önce Stanford’da araştırmacı olarak kalmıştır. 1986 yılında Bilkent Üniversitesi’ne katılan Atalar, 2010 yılından beri üniversitenin rektörlüğünü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve UNAM öğretim üyesi ve Bilkent Holding yönetim kurulu başkanıdır. Evli olan Atalar’ın üç erkek çocuğu vardır.

initiated and co-organized by MSN Graduate Student Ambassadors and Bilkent Nanoscience Society MSN Lisansüstü Ögrenci Elçileri ve Bilkent Nanobilim Topluluğu öncülüğünde başlatılarak organize edilmiştir.