ProjectsProjects

projects

PROJECT NAMESTART DATEEND DATEPROJECT OWNERSUPPORTER
NOVEL - Nanoscale Vertical Cavity Surface Emitting Laser and its Arrays 01.01.2018 01.01.2020 ABDULLAH DEMİR Avrupa Birliği
Seçici parite-zaman simetrisi yöntemi ile elektrik pompalı tek-kipli yarıiletken lazerlerin geliştirilmesi 01.05.2018 01.11.2020 ABDULLAH DEMİR TÜBİTAK
Tek yongalı bağlı kovuk yöntemiyle yüksek güvenirlikte yüksek güçlü lazerin geliştirilmesi 15.11.2018 15.11.2021 ABDULLAH DEMİR TÜBİTAK
VCSEL tabanlı nanolazer çip tasarımı ve analizi 16.02.2017 10.02.2019 ABDULLAH DEMİR TÜBİTAK
VCSEL Tabanlı Yüksek Güçlü Yarıiletken Lazerler 15.07.2017 15.07.2020 ABDULLAH DEMİR TÜBİTAK
Kanser Patolojisi İçin Optik Cımbızlı Fotoakustik Mikroskop 01.03.2015 01.03.2018 AGNESE CALLEGARI TÜBİTAK
Kritik Casimir Kuvveti ve Torku Üzerine Deneysel Çalışma 01.04.2016 01.04.2019 AGNESE CALLEGARI TÜBİTAK
Kritik Casimir Kuvvetlerinin Uygulanması 01.07.2017 01.07.2020 AGNESE CALLEGARI TÜBİTAK
Metal Nanoparçacık Fonksiyonlandırılmış Hibrit Nanolif Malzemelerin Geliştirilmesi 01.07.2015 01.07.2016 ALİ DEMİRCİ TÜBİTAK
Atomik katman büyütma tekniği ile III-Nitrat temelli ince film tranzistörlerin araştırılması 15.01.2013 15.01.2015 ALİ KEMAL OKYAY TÜBİTAK
Organik-inorganik hibrit fotonik aygıtların verimlerini artırmak için plazmonik etkilerin araştırılması 01.02.2014 01.08.2016 ALİ KEMAL OKYAY TÜBİTAK
Sıcak Elektron Toplamaya Dayalı Fotonik Aygıtlarda Yüzey ve Lokalize Plazmonların Aygıt Verimine Etkilerinin İncelenmesi 01.09.2012 01.09.2015 ALİ KEMAL OKYAY TÜBİTAK
Photonic Integration on Silicon Germanium 01.04.2009 01.04.2013 ALİ KEMAL OKYAY Avrupa Birliği
Akıllı Ekranlarda Aydınlatma İçin Yüksek Verimli LED'lerin Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu 01.04.2016 01.04.2019 ATİLLA AYDINLI TÜBİTAK
Arge ve Ürün Geliştirme Danışmanlığı 01.11.2015 01.11.2017 ATİLLA AYDINLI ERMAKSAN / SAN.BAK
Ermaksan A.Ş. Tarafından Kurulmakta Olan Optoelektronik Tesisinde Lazer Diyot Üretim Teknolojileri 01.07.2015 01.07.2016 ATİLLA AYDINLI ERMAKSAN / SAN.BAK
Kızılötesi uzun dalga boylu kuvantum Çağlayan Lazerler 01.05.2014 31.05.2017 ATİLLA AYDINLI TÜBİTAK
Nano ve Mikro Elektromekanik Sistemler ile Küçük Kuvvetlerin Ölçülmesi ve Görüntüleme 01.05.2007 01.05.2010 AYKUTLU DANA TÜBİTAK
NanoBacterphageSERS 01.11.2012 01.11.2015 AYKUTLU DANA Avrupa Birliği
Nanoelmaslardaki azot boşluk mezkezleri kullanılarak nanoboyutlu plasmonik yapıların alan dağılımları 01.05.2015 01.11.2017 AYKUTLU DANA TÜBİTAK
Tümleşik Plasmonik Algılayıcılar 01.12.2011 01.12.2014 AYKUTLU DANA TÜBİTAK
Antistatik Polimer Katkısı Olarak Lignin 01.03.2017 01.03.2019 BİLGE BAYTEKİN TÜBİTAK
Jellerde desen oluşumunun kimyasal ve mekanik kontrolü 01.03.2017 01.03.2019 BİLGE BAYTEKİN TÜBİTAK
Mekanokimyasal Yöntemle Selüloz-Metal Nanoparçacık (S-MNP) ve Selüloz-Sentetik Polimer-Metal Nanoparçacık (SSP-MNP) Kompozitlerinin Sentezi 01.11.2015 01.11.2018 BİLGE BAYTEKİN TÜBİTAK
Tersinir (Geri Dönüşümlü) Mekanokimyasal Reaksiyonlar ve Bunların Mekanik Deformasyon Sensörü Yapımında Kullanımı 01.01.2015 01.01.2017 BİLGE BAYTEKİN TÜBİTAK
Triklosan ve Triklokarbanın Silika Türevleri ile Mekanokimyasal Ağartılması 01.04.2015 01.04.2016 BİLGE BAYTEKİN TÜBİTAK
Yumuşak Robotlar Için Uyarıcıya Cevap Veren Işlevsel Malzemelerin Üretimi Ve Bu Malzemelerin Yumuşak Robot Bitkilere Uygulanması 01.03.2017 01.03.2020 BİLGE BAYTEKİN TÜBİTAK
SANTEZ 01.12.2010 01.12.2013 BÜLEND ORTAÇ ATEL / SAN. BAK.
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SANTEZ 01.03.2011 01.03.2014 BÜLEND ORTAÇ ERMAKSAN / SAN.BAK
SANTEZ- Projesi fiber lazer rezonatör ve lazer kesme sistemlerinin geliştirilmesi 15.04.2013 15.04.2015 BÜLENT ORTAÇ ERMAKSAN / SAN.BAK
Yüksek güçlü lazer Sistemini geliştirilmesi 15.12.2013 15.03.2019 BÜLENT ORTAÇ TÜBİTAK
Smart Graphene: Graphene Based Smart Surfaces: From Visible To Mirowave 01.05.2016 01.05.2021 COŞKUN KOCABAŞ European Research Council
Grafen Tabanlı Radar Kesit Alanı Değisebilen Yüzeyler 15.12.2014 15.06.2017 COŞKUN KOCABAŞ TÜBİTAK
Grafen Tabanlı Terahertz Optoelektronik Aygıtlar 15.04.2015 15.04.2017 COŞKUN KOCABAŞ TÜBİTAK
Mikroakışkan sistemlerde eşdağılımlı damlacık oluşturulması 01.05.2016 01.11.2018 ÇAĞLAR ELBÜKEN TÜBİTAK
Pıhtılaşma Zamanı ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı Ölçümü İçin Bir Hasta Başı (Point-Of-Care) Cihazı Geliştirilmesi 01.10.2014 01.10.2016 ÇAĞLAR ELBÜKEN TÜBİTAK
Programmable droplet-based Lab on a chip Systems 31.05.2013 31.05.2016 ÇAĞLAR ELBÜKEN Avrupa Birliği
Biyolojik ve Fotonik Uygulamalara Yönelik Kükürbitüril Tabanlı Supramoleküler Yapıların Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu 15.08.2012 15.08.2014 DÖNÜŞ TUNCEL TÜBİTAK
Katı Halde Emisyonu Olan Fonksiyonel Boyarmaddelerin Tasarım ve Sentezi 15.11.2009 15.11.2010 DÖNÜŞ TUNCEL TÜBİTAK
Kemilüminasan Gruplarla Fonksiyonalize Edilmiş Dendritik Fotodinamik Terapi Ajanları: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyon (110T523) 15.11.2010 12.11.2012 DÖNÜŞ TUNCEL TÜBİTAK
Kükürbütüril ile Yalıtılmış Oligo/polipirol, Oligo/politiyofen ve Türevleri 01.05.2008 01.05.2009 DÖNÜŞ TUNCEL TÜBİTAK
Teranostik Uygulamalar İçin Yeni, Çok Fonksiyonlu Polimerik Nano Partiküllerin Geliştirilmesi 15.01.2013 15.01.2015 DÖNÜŞ TUNCEL TÜBİTAK
EMBO Installation Grant 01.03.2012 28.02.2017 EBRU ERBAY European Molecular Biology Organization/TUBITAK
ERC Starting Grant 01.01.2014 31.12.2019 EBRU ERBAY European Research Council
Fonksiyonel metal oksit alaşımların RF- saçtırma tekniği ile üretilmesi malzeme karekterizasyonunun enerji ve savunma amaçlı aygıt uygulamaları 01.09.2013 31.08.2015 EDA GOLDENBERG TÜBİTAK
Yüksek Enerji Kapasiteli Lityum-Iyon Pilleri Için Karbon Nanolif-Silikon Kompozit Anot Malzemelerinin Hazırlanması 01.02.2015 01.02.2017 EDA GOLDENBERG TÜBİTAK
ZnO-Tabanlı Geçirgen ve İletken Metal Oksit Kaplamaların Yeni Nesil Uygulamalar için Bükülebilir Alttabanlar Üzerine Geliştirilmesi 01.05.2014 01.11.2015 EDA GOLDENBERG TÜBİTAK
Gelecek nesil ferroelektrik oksit filmlerin ıyon destekli dc/rf saçtırma tekniği kullanılarak aygıt uygulamaları için geliştirilmesi 01.12.2015 01.12.2017 EDA GOLDENBERG TÜBİTAK
Lityum-Oksijen Piller Için Dayanıklı Ve Yüksek Kapasiteli Katot Malzemelerinin Geliştirilmesi 17.09.2014 01.10.2017 EDA YILMAZ TÜBİTAK
Lityum-Oksijen Piller için Yüksek Verimli Katalizörlerin Geliştirilmesi 07.03.2014 07.03.2016 EDA YILMAZ TÜBİTAK
Sodyum Oksijen piller için metal oksit nanoparçacık katklizörlerin geliştirilmesi 01.12.2015 01.12.2017 EDA YILMAZ TÜBİTAK
2 Boyutlu Ultra İnce Yapıların Tasarlanması,İşlevselleştirilmesi ve İleri Teknoloji Uygulamalarında Kullanılması 01.06.2013 01.06.2015 ENGİN DURGUN TÜBİTAK
Grafin Polimorflarının Yüzey-Atom Etkileşimlerinin Sistematik Olarak İncelenmesi 01.12.2014 01.12.2015 ENGİN DURGUN TÜBİTAK
Sentetik Kalsiyum Silikat Fazların Reaktivesinin Nano-Ölçekte Anlaşılması Ve Kontrol Edilmesi 19.09.2014 15.10.2016 ENGİN DURGUN TÜBİTAK
VA Grubu Element ve Bileşiklerinin 2-Boyutlu Yapılarının Termoelektrik Özelliklerinin İncelenmesi ve Potansiyel Uygulama Alanlarının Araştırılması 15.03.2018 15.03.2020 ENGİN DURGUN TÜBİTAK
Yeni nesil iki boyutlu malzemelerin optoelektronik uygumalaına yönelik özelliklerinin araştırılması 15.01.2016 15.01.2015 ENGİN DURGUN TÜBİTAK
Yeni nesil üç bileşenli (Ternary) İki boyutlu malzemelerin öngörülmesi ve temel özelliklerinin incelenmesi 01.06.2018 01.06.2021 ENGİN DURGUN TÜBİTAK
Biyolojik Tiyoller için Seciçi Floresan Moleküler Algılayıcılar 15.05.2013 15.05.2014 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
BODIPY Tabanlı Fotoindüklemeli Elektron Trasferi 15.07.2013 15.07.2015 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
Bor-dipirin (BODIPY) Sınıfı Organik Boyarmaddelerin Pratik Sentez ve Uygulama Çalışmaları 01.11.2010 31.10.2012 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
Büyüme Faktörlerine Bağlanan ve Yapay Ekstraselüler İskele Oluşturabilen Biyomimetik Nanoyapıların Anjiyogenez Amaçlı Geliştirilmesi 15.09.2010 15.09.2012 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
MCN malzemesi kimyasalları geliştirme çalışmaları 27.12.2017 27.12.2018 ENGİN UMUT AKKAYA ASELSAN
Plazmonik Uygulamaları için Biyonanoteknolojik Metotlar ile Yenilikçi İşlevsel Heteronanoparçacık Film Oluşturulması ve Karakterizasyonu (110E156) 01.01.2011 01.07.2011 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
Protein İşaretlenmesş için Floroienik Probların Tasarımı 15.07.2013 15.07.2015 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
RSA-1 ve RSA-2 Kodlu İki Farklı Kimyasal Malzeme için Sentez Prosedürü Belirlenmesi 25.03.2017 25.05.2018 ENGİN UMUT AKKAYA ASELSAN
Tek Halkalı ve Çift Halkalı Faz Farklı İndüksiyon Ocağı Kullanım Amaçlı Bobinlerin Çalışması 01.12.2011 01.06.2012 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
Yeni Bir Heteroepitaksi Tekniği ile Silikon Germanyum Tabanlı Fotovoltaik Aygıtlar 01.12.2008 01.12.2009 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
Yüksek Glutatiyon Konsantrasyonu Ile Aktifleşen Fotodinamik Terapi Reaktiflerinin Tasarım, Sentez Ve Karakterizasyonu 01.12.2012 01.03.2015 ENGİN UMUT AKKAYA TÜBİTAK
Görünür bölgede ışık ve uyarılma sonucu iyon bırakabilen kafeslenmiş metal iyonu bileşiklerinin sentezi 15.05.2013 15.05.2014 ESRA TANRIVERDİ TÜBİTAK
Kendiliğinden iyileşen bodipy bazlı floresan jel sentezi ve jelde enerji transferi 15.05.2013 15.05.2014 FAZLI SÖZMEN TÜBİTAK
Fosforlu Ligand İçeren Moleküler Yapıların Sentezi, Karakterizasyonu ve " Sudan Oksijen Üretme " Kapasitelerinin Araştırılması 01.05.2015 01.11.2017 FERDİ KARADAŞ TÜBİTAK
Siyanür, Disiyanamit ve Organosiyanür Köprü Grupları İçeren Gözenekli Malzemelerin 15.10.2014 15.10.2016 FERDİ KARADAŞ TÜBİTAK
Pentasiyanometal Grubu İçeren Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve "Sudan Oksijen Üretme" Kapasitelerinin Araştırılması 15.04.2016 15.04.2018 FERDİ KARADAŞ TÜBİTAK
Biocompatible and Interactive Artificial Micro- and Nanoswimmers and Their Applications 01.05.2016 01.05.2021 GIOVANNI VOLPE European Research Council
Magnetic active nanochains for nanobiomedicine 01.01.2016 01.01.2017 GIOVANNI VOLPE TÜBİTAK
Faz değişimi hafıza hücrelerinin 24.03.2014 03.03.2016 GÖKHAN BAKAN TÜBİTAK
Çökme ve Çökme Öncesi Modlarda Kapasitif Mikro İşlenmiş Ultrasonik Çevirici (CMUT) Dizini Tasarımı 15.05.2015 15.05.2018 HARETTİN KÖYMEN TÜBİTAK
Meme Kanseri Taramasında Mikrokalsifikasyonların Tespiti Için Yüksek Çözünürlüklü Ultrason Görüntüleme 15.12.2014 15.12.2017 HARETTİN KÖYMEN TÜBİTAK
Polimerlerde Statik Elektriklenmenin İncelenmesi ve Kontrol Altına Alınması 11.09.2014 11.09.2016 HASAN TARIK BAYTEKİN TÜBİTAK
Polimerlerde Triboelektriklenmenin Nano ve Mezo Ölçekte Sürtünmeye Olan etkilerinin Anlaşılması 15.05.2015 15.05.2018 HASAN TARIK BAYTEKİN TÜBİTAK
Triboelektriklenmenin sıkışma, parçacık kirliliği ve ESD için makro ölçekten mikro ölçeğe kadar mikromakinalardaki kontrolü 01.03.2016 01.03.2018 HASAN TARIK BAYTEKİN TÜBİTAK
Triboplazma Reaksiyonları nedeni ile makine yağlarının tribokimyasal olarak bozunmasına karşı yöntemlerin geliştirilmesi 01.10.2015 01.10.2018 HASAN TARIK BAYTEKİN Avrupa Birliği
Akıllı gözlük projesi 05.06.2018 05.06.2019 HİLMİ VOLKAN DEMİR SİMBT
Araç boyalarının koruması için nanoparçacık katkılı UV ve çizilme direnci yüksek verniklerin üretimi 01.12.2018 01.12.2019 HİLMİ VOLKAN DEMİR KANSAİ
ASELSAN - BİLKENT Cihaz eğtim projesi 01.10.2017 01.10.2018 HİLMİ VOLKAN DEMİR ASELSAN
Bağlaşık Nanokristal ve Nanolevhaların Plazmonik ve Eksitonik Çalışması 01.05.2016 01.05.2018 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Çevre Dostu Doğrulama Etiketi 01.01.2018 01.01.2019 HİLMİ VOLKAN DEMİR KUANTAG
Devridaim su sistemi için optimal indüksiyon ısıtıcı ve ölçümleri 01.03.2015 01.10.2015 HİLMİ VOLKAN DEMİR Arçelik A. Ş.
Düşük Boyutlu Yarıiletken Nanoyapıların Elektrik Alan Bağımlı Özellikleri: Koloidal Sentez, Tasarım, Fabrikasyon ve Karakterizasyon 15.04.2015 15.04.2018 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Early Detection and Prediction of Complex Bone Fracture Healing 01.05.2016 01.05.2018 HİLMİ VOLKAN DEMİR NIH Research Project Grant Program (R01)
EURYI (European Young Investigator Award) 01.01.2010 01.01.2013 HİLMİ VOLKAN DEMİR Avrupa Birliği
İndüksiyon Su Isıtıcısı Bobin Tasarımı 02.06.2014 02.12.2014 HİLMİ VOLKAN DEMİR Arçelik A. Ş.
KALKINMA BAKANLIĞI 6550 01.01.2018 01.01.2023 HİLMİ VOLKAN DEMİR KALKINMA BAKANLIĞI
Kalkınma Bakanlığı KB Altyapı Geliştirme 12.12.2016 12.12.2018 HİLMİ VOLKAN DEMİR KALKINMA BAKANLIĞI
Koloidal Kuvantum Kuyuları İle Yüksek Verimlilikli Optik Kazanç Ve Koloidal Lazer Uygulamaları 14.05.2015 15.04.2018 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Kontrollü ortam ve ıslatma elektriksel yüklemesine bağlı yüzeylerin temas açısı karakterizasyonu 01.12.2012 01.06.2013 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
LCD Ekran Arka Aydınlatması için Yarı Iletken Nanokristaller Kullanılarak Yüksek Renk Tanımlı Tek Yonga Polarize LED Tasarımı 01.05.2011 01.05.2014 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Lynx3 MCIRG 01.10.2009 01.10.2013 HİLMİ VOLKAN DEMİR Avrupa Birliği
Manyetik Rezonans Görüntülemesi(MRG) için İşaretleyici Olarak Mikrofabrikasyon ile Üretilen ve İmplant Edilebilir Yenilikçi Esnek Rezonatör Çipler 01.04.2012 01.04.2015 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Nanokristal Gömülü Tuz Makrokristalleri ve Kararlı Verimli Beyaz Işık Üretimi İçin Uygulamaları 01.02.2013 01.08.2015 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Nanophotonics for Energy Efficiency N4E 01.01.2010 01.01.2013 HİLMİ VOLKAN DEMİR Avrupa Birliği
Nanophotonics for Energy Efficiency NoE 01.01.2010 01.01.2015 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Optoelektronik Uygulamaları için Nanokristal Katkılı Özgün Aygıtlar (106E020) 01.07.2006 01.07.2009 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Sensör Karakterizasyonu 20.08.2013 20.02.2014 HİLMİ VOLKAN DEMİR Arçelik A. Ş.
Sütun Mimaride Koloidal Kuvantum Noktacıklar ve Polimer Nanoışıyıcılar ile Tümleştirilmiş Melez Epitaksiyel Kuvantum Heteroyapılar (110E010) 01.07.2010 01.07.2012 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
VESTEL - BİLKENT Uzak Fosfor Renk Dönüştürücü Katman Çalışması 01.11.2017 01.11.2018 HİLMİ VOLKAN DEMİR VESTEL
Yüksek verimli zengin renkli led lcd ekranlar için tümleşik renk dönüştürücü film geliştirilmesi ve ekran platformunda paketlenmesi 01.08.2018 01.08.2021 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
Novel molecular optoelectronic nanodevices hybridized on micro chips for new functionality 17.12.2007 17.12.2015 HİLMİ VOLKAN DEMİR Avrupa Birliği
Polarized light emitting display using nanocrystal composites 01.01.2014 01.10.2016 HİLMİ VOLKAN DEMİR Avrupa Birliği
LCD Ekranlarında Renk Zenginleştirme için Kuantum Noktacıklarının Geliştirilmesi ve Kullanımı 01.04.2016 01.06.2017 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
İleri malzeme yüksek teknoloji platformları ile elektronik ve optik bilişen üretimi için stratejik arge birliği 01.12.2018 01.09.2019 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
TUSAŞ- Havacılık Alanında ileri Malzeme Teknolojileri 15.02.2019 15.02.2026 HİLMİ VOLKAN DEMİR TÜBİTAK
C TECH Bilişim Tekn.Sanayi Ticaret. 01.10.2015 01.10.2017 KAĞAN TOPALLI C TECH Bilişim
Mikroakışkan Teknolojisi Kullanılarak Ayarlanabilir Ileti Dizi Anten Birim Hücre Tasarımı Ve Üretimi 01.12.2013 01.02.2015 KAĞAN TOPALLI TÜBİTAK
Thz Iletişim Uygulamaları Için Schottky Diyot Ve Thz Anten Tabanlı, 50 Ohm Çıkış Empedansına Sahip Dedektör Üretimi Ve Karakterizasyonu 01.10.2013 01.10.2016 KAĞAN TOPALLI TÜBİTAK
Atomik kalınlıkta elektrotlarla nemli havadan eletroliz ile hidrojen üretimi 01.05.2016 01.05.2018 KEMAL ÇELEBİ TÜBİTAK
İki boyutlu nanodeliklerden moleküler akışların deneysel ve teorik olarak incelenmesi 15.06.2015 15.06.2017 KEMAL ÇELEBİ TÜBİTAK
Ultra geçirgen ve tıkanmaya dirençli grafen membranlar ile virüs filtreleme ve su dezenfeksiyonu 15.10.2015 15.04.2018 KEMAL ÇELEBİ TÜBİTAK
 Femtosaniye lazerli deliklendirme ile geniş alanlı grafen membran üretimi 01.12.2015 01.12.2017 KEMEL ÇELEBİ TÜBİTAK
Graphene Membranes 01.10.2015 01.10.2017 KEMEL ÇELEBİ Avrupa Birliği
Nanoelektromekanik Sistemlerle Tersinir Bilgi İşleme Kapıları 01.01.2016 01.01.2019 MEHMET SELİM HANAY TÜBİTAK
Nanomekanik salıngaçlar ile akustik titreşim sönümleme 01.11.2017 01.11.2020 MEHMET SELİM HANAY TÜBİTAK
Resonant Electromagnetic Microscopy: Imaging Cells Electronically 01.02.2018 01.02.2023 MEHMET SELİM HANAY TÜBİTAK
Yüksek Titreşim Genliklerinde Çalışabilen Nanomekanik Algılayıcı Sistemi 01.10.2015 01.10.2018 MEHMET SELİM HANAY TÜBİTAK
NEMS Inertial Image 01.03.2014 01.03.2018 MEHMET SELİM HANAY Avrupa Birliği
Resonant Electromagnetic Microscopy: Imaging Cells Electronically 01.02.2018 01.02.2023 MEHMET SELİM HANAY European Research Council
Yüksek Titreşim Genliklerinde Çalışabilen Nanomekanik Algılayıcı Sistemi 01.10.2015 01.10.2018 MEHMET SELİM HANAY TÜBİTAK
Lipid Membranların Mekanik özelliklerinin araşatırılması 01.05.2013 01.05.2015 MEHMET SOLMAZ TÜBİTAK
Optoakustik görüntüleme ve sentinel lenf nodu metastazlarının teşhisi 15.01.2019 15.01.2022 MEHMET YILMAZ TÜBİTAK
Plazma Destekli Atomik katman Biriktirme yöntemiyle kaplanmış gail ince filmden üretilen mikron altı nano tellerin mekamik özelliklerinin araştırılması 01.10.2015 01.10.2017 MEHMET YILMAZ TÜBİTAK
Biyolojik Araştirmalar İçin Bir Atomik Kuvvet Mikroskobu Geliştirilmesi 01.02.2015 31.01.2017 MEHMET ZEYYED BAYKARA TÜBİTAK
InterStrucFricNano: Investigating the Effect of Interface Structure on Friction at the Nanoscale 01.03.2013 01.03.2015 MEHMET ZEYYED BAYKARA TÜBİTAK
Kendiliğinden Oluşan Tek Katmanlı Yapılar Ile Kaplı Grafenin Taramalı Tünelleme Mikroskopisi Ile İncelenmesi Ve Kimyasal Algılayıcı Olarak Kullanımının Sınanması 15.04.2015 15.04.2017 MEHMET ZEYYED BAYKARA TÜBİTAK
Impact of Caloric Restriction on Age-Related Alterations in Synaptic Integrity Underlying Cognitive Decline in Zebrafish” 01.01.2011 31.05.2016 MICHELLE ADAMS TÜBİTAK
Mtor Mutantlarında Kalori Kısıtlaması Ve Yaş Arasındaki Etkileşim 15.04.2015 15.04.2018 MICHELLE ADAMS TÜBİTAK
Sinir Sisteminin Gelişimi ile İlişkili Kalıtsal Mutasyonların In Vivo Fonksiyonel Analizi 15.10.2011 15.10.2014 MICHELLE ADAMS TÜBİTAK
Zebra Balığı Modellerinde Yaşlanma Sürecinde Nörogenezis Karşılaştırması 15.02.2013 15.02.2014 MICHELLE ADAMS TÜBİTAK
Alkalin Fosfataz Benzeri Peptit Nanokatalizörler 01.09.2012 01.09.2014 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Glikozaminogliken Benzeri Peptit Nanofiberlerin Biyomineralizasyon Amaçlı Kullanılması 01.08.2012 01.08.2014 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Kendiliğinden Bir Araya Gelen Supramoleküler Kiral Peptit Nanoyapılar 15.02.2015 15.02.2018 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Mekanik Dayanıklılığı Kontrol Edilebilir Üç Boyutlu Polimer-Peptit Nanofiber Kompozit Hidrojel Doku İskelelerinin Üretimi 01.02.2014 01.02.2016 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Ortapedik Metal İmplant Yüzeylerin Osseointegrasyonu 15.12.2013 15.12.2015 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Peptit Bazlı Yapay Hücrelerarası İskelelerin Yara İyileşmesi Için Kullanılması 01.11.2014 01.11.2016 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Süperparamanyetik Demir Oksit Nanoparçacıkların Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mri) için Kontrollü İşlevselleştirilmesi (109S386) 01.06.2010 01.06.2012 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Yarı iletken Supramooleküler peptit nanofiberler 01.05.2015 01.05.2017 MUSTAFA ÖZGÜR GÜLER TÜBİTAK
Advanced multifunctional nanofibers and 01.06.2014 01.06.2016 NEETA LALA TÜBİTAK
Elektrospin ile elde edilen siklodeksrtin bazlı nano hibrit kompozisyonlu fiberlerin fonksiyonel nanodekarasyonu 01.07.2015 01.07.2016 OSMAN ARSLAN TÜBİTAK
Mezogözenekli/Nanogözenekli Metal (Co, Mn, Fe, and Ag) Fosfat İnce Filmlerin Geliştirilmesi 15.04.2016 15.10.2016 ÖMER İLDAY METEKSAN
Nonlinear Laser Lithography 01.06.2014 01.06.2019 ÖMER İLDAY European Research Council
Thulium Katkılı Lazer Kaynağı Birimi Geliştirilmesi 01.05.2016 01.05.2018 ÖMER İLDAY METEKSAN
Mineralocorticoid Reseptör (MR/NR3C2) Sinyal Yolağının Meme Kanseri Tanı ve Tedavisindeki Önemi 15.10.2014 15.10.2017 ÖZLEN KONU TÜBİTAK
UNAM - 1. Faz Altyapı Projesi (DPT-1) 01.10.2005 01.10.2008 SALİM ÇIRACI DPT KALKINMA BAKANLIĞI
UNAM - 2. Faz Altyapı Projesi (DPT-2) 01.06.2008 31.12.2012 SALİM ÇIRACI DPT KALKINMA BAKANLIĞI
UNAM - 3 . Faz Altyapı Projesi (DPT-3) 01.01.2010 31.12.2013 SALİM ÇIRACI DPT KALKINMA BAKANLIĞI
Yakıt Hücreleri için Yüksek Verimde Hidrojen Depolayan ve Hidrojen Molekülünü Ayrıştırabilen Nanoyapıların Geliştirilmesi (104T536) 01.10.2005 01.10.2008 SALİM ÇIRACI DPT KALKINMA BAKANLIĞI
Termodinamik dengelerden uzak koşullarda dinamik kendiliğinden birleşme yöntemi kullanarak bakrerilerde yeterli çoğunluk algılaması ve biyofilm oluşturma gibi topluluk davranışlarının araştırılması 01.02.2018 01.01.2021 SERİM İLDAY TÜBİTAK
Ultra hızlı lazer atımları kullanılarak farklı gözenek boyutlarına sahip hiyerarşik zeolit oluşumunun araştırılması 01.05.2018 01.05.2020 SERİM İLDAY TÜBİTAK
Silikaten Yapısındaki iki boyutlu malzemeler 01.01.2016 01.01.2017 SEYMUR CAHANGIROV TÜBİTAK
Organik iki boyutlu malzemeler 15.11.2018 15.11.2020 SEYMUR JAHANGİROV TÜBİTAK
Hidrojen Katkılamanın Vanadyum Dioksit Nanokristalleri Üzerinde Etkilerinin Araştırıması 01.09.2015 01.09.2017 TALİP SERKAN KASIRGA TÜBİTAK
Katmanlı geçiş metali kalkojenlerinin buhar fazı sentez mekanızmalarının ın sitü gözlemine 14.04.2017 15.10.2019 TALİP SERKAN KASIRGA TÜBİTAK
Katmanlı geçiş metali kalkojenlerinin büyütülmesi ve temel özelliklerinin mekanik stres altında incelenmesi 15.04.2015 15.04.2017 TALİP SERKAN KASIRGA TÜBİTAK
VO2 Nanokristallerde Kalınlığın Metal-yalıtkan Faz Geçişi Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve Yeni Bir Tür VO2 Mott Alan-etkisi Transistörünün Geliştirilmesi 15.11.2014 15.11.2016 TALİP SERKAN KASIRGA TÜBİTAK
İkiboyutlu katmanlı metalik geçiş kalkojenlerin elektronik optoelektronik ve termal özellilklerinin incelenmesi 15.10.2018 15.04.2021 TALİP SERKAN KASIRGA TÜBİTAK
Elektrospin nanliflerin nanoağların metal nanoparçacıklarla yüzey dekarasyonu ve katalizör özelliklerinin araştırılması 01.11.2015 01.11.2017 TAMER UYAR TÜBİTAK
Elektrospin yöntemi ile üretilmiş nanolif/nanoağ yapılara biyoremediasyon özelliği bulunan bakteri entegrasyonu ve bu biyokompozit malzemelerin farklı endüstriyel kirletici içeren atık su giderimindeki verimliliğinin araştırılması 01.11.2014 01.11.2016 TAMER UYAR TÜBİTAK
Foksiypnel Nanolif Nanoyağ 01.06.2014 01.06.2016 TAMER UYAR TÜBİTAK
Fonksiyonel Gıda Paketlemesi İçin BiyoPolimer Nanolif/Nanoağ Malzemeler 01.05.2012 15.01.2015 TAMER UYAR TÜBİTAK
Fotodinamik Terapiye Yönelik Yeni Kimyasal Reaktiflerin Tasarım, Sentez ve Uygulaması 01.07.2006 01.07.2008 TAMER UYAR TÜBİTAK
Karotenoid/Siklodekstrin inklüzyon kompleks nanolifleri 01.10.2017 01.04.2019 TAMER UYAR TÜBİTAK
Polimerik Olmayan Sistemlerden Elektrospin Yöntemi ile Üretilen Siklodekstrin İnklüzyon Kompleks Nanolifleri 15.02.2014 15.02.2016 TAMER UYAR TÜBİTAK
Biomedikal Uygulamalr için sentetik biyoloji yöntemleri ile tüm hüvre sensörlerinin oluşturulması 15.09.2015 15.05.2018 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Biyomineralizasyon sürecinde kullanılacak sıralı enzimatik tepkinler için programlanabilir sentetik gen devresi tanımı 01.07.2015 01.03.2018 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Biyoteknoloji Uygulamaları İçin Biyomoleküller Kullanılarak İletken Peptit Ve Protein Nanoyapılarının Oluşturulması 20.11.2014 01.12.2015 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Maya yüzey gösterim ve faj gösterim yaklaşımları ile amiloid oluşumunu engelleyici peptit ligadlarının seçilerek aggregatı oluşumunun kinetik termodinamik olarak kontrol edilmesi 01.02.2017 01.02.2020 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Nanomalzemelerin Neden Oldukları Nanotoksisiteyi Belirlemek ve Takip Etmek için Sentetik Gen Devreleri ve Tüm Hücre Sensörlerinin Geliştirilmesi 15.11.2014 15.11.2017 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Nanomalzewme kaynaklı toksit etkilerinin saptanmasında kullanılacak tüm hücre biyosentör tasarımı 01.11.2018 01.11.2021 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Protein müdendisliği ve sentetik biyoloji yaklaşımları ile biyofilm protein polimerlerinin biyoaktif yüzeyler oluşturmak üzere biyoyapışkan malzemeler olarak düzenlenmesi 15.03.2017 15.01.2020 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Sentetik Biyoloji Yöntemleri İle Amiloid protein 15.09.2014 15.09.2016 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Nanomalzeme kaynaklı toksit etkilerinin saptanmasında kullanılacak tüm hücre biyosentör tasarımı 01.11.2018 01.11.2021 URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER TÜBİTAK
Çip-Üstü-Laboratuvar Teknolojisi Tabanlı Taşınabilir Genetik Tanı Sisteminin ve Bu Sisteme Uyumlu HBV Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi 15.10.2015 15.10.2018 YEGAN ERDEM TÜBİTAK
Dokulu Yağsevmez Yüzeylerde Yağ Bazlı Damlalarının Kontrollü Hareketi, Modellemesi Ve Bu Damlalar İçerisinde Nanoparçacık Sentezi Uygulamaları 15.10.2017 15.10.2019 YEGAN ERDEM TÜBİTAK
Elektrostatik Kuvvetler Ile Değişik Tip Nanoparçacık Ve Kompozit Yapıların Yüzeylere Kontrollü Olarak Yerleştirilerek Çok Fonksiyonel Akıllı Yüzeyler Oluşturulması 01.09.2015 01.09.2017 YEGAN ERDEM TÜBİTAK
Mikroakışkan Sistem İçerisinde Yarı İletken Nanoparçacıkların Fonksiyonel Hale Getirilmesi 11.06.2014 01.07.2016 YEGAN ERDEM TÜBİTAK
Kesici Kenarı Yapılandırılmış Elmas Takımlar İle Geniş Yüzeylere Nano Ölçekte İşleme Yapılması 01.09.2015 01.09.2017 YİĞİT KARPAT TÜBİTAK
Anyon-Bağlanma Katalizi Kullanılarak Enantioseçici Aza-Nazarov Tepkimelerinin Geliştirilmesi 01.02.2017 01.08.2019 YUNUS EMRE TÜRKMEN TÜBİTAK
Kovalent Olmayan Etkileşimlere Dayalı Organokataliz Alanında Katalizör-Substrat Etkileşimlerinin İncelenmesi 12.06.2015 30.04.2017 YUNUS EMRE TÜRKMEN TÜBİTAK
Ortogonal Hidrojen Ve Halojen Bağ Çiftlerinin Fotokimyasal Tepkimelerde Kullanılması 15.09.2015 15.03.2018 YUNUS EMRE TÜRKMEN TÜBİTAK
Trunkaton C ve Daldinon B doğal ürünlerinin total sentezi 15.07.2018 15.07.2019 YUNUS EMRE TÜRKMEN TÜBİTAK
Polarite Değişimi Yöntemi Kullanılarak Azot İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Türevlendirilmesi 01.11.2015 01.11.2016 YUNUS EMRE TÜRKMEN TÜBİTAK