B. Ortaç, F. Kayacı, H. A. Vural, A. E. Deniz and T. Uyar, “Photoluminescent electrospun polymeric nanofibers incorporating germanium nanocrystals,” Reactive and Functional Polymers, vol. 73, pp. 1262-1267 (2013)