Bir Sayfa Seçin

SANCAR Fellows

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ-BİLKENT ÜNİVERSİTESİ UNAM

SAĞLIK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

“SANCAR Fellows” Bursiyer Destek Programı:  

Araştırmada Mükemmeliyet için Hacettepe-Bilkent UNAM

Doktora-sonrası Araştırmacı Bursu

 

Burs programının amacı ve kapsamı:

Programın amacı, Hacettepe-Bilkent UNAM Sağlık Bilimleri Teknolojileri öncelikli çalışma alanları dönüşümsel tıp, bireyselleştirilmiş tıp, tıbbi cihazlar ve malzemeler konularında  en az bir  Hacettepe ve en  az bir Bilkent  UNAM  öğretim  üyesinin eş-danışmanı oldukları doktora-sonrası araştırmacılar için burs sağlamaktır. Bursiyerler, Hacettepe-Bilkent UNAM SANCAR Fellow olarak anılacaktır.

Hacettepe-Bilkent UNAM SANCAR Fellow programına bursiyerler, akademik liyakat bazlı bilimsel jüri tarafından seçilecektir. Bursiyerler, Bilkent UNAM doktora-sonrası araştırmacıları olup, Hacettepe Üniversitesinde gerekli olur ise kısmi zamanlı olarak görevlendirileceklerdir. Destek programı, aylık burs destek miktarı net 6.000 TL/ay (2020-2021 akademik yılı) ve sağlık sigortasını kapsar. Destek süresi 1 yıldır (jüri tarafından değerlendirilerek, 1 yıl  uzatma verilebilir ya da şartlara bağlı olarak burs yenilenebilir). Sancar Bursu ile desteklenirken başka bir destek burs programını kullanmıyor ve başka bir yerde maaşlı çalışmıyor olma şartları aranır.

Kimler başvurabilir?

Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri alanlarında doktorasını tamamlamış adaylar.

Başvuru için en az bir Hacettepe Üniversitesi ve en az bir Bilkent UNAM öğretim üyesinin eş-danışman olarak belirlenmiş olması gereklidir.

Başvuru belgeleri:

İngilizce olarak,

  • Application Form
  • CV
  • Publication List
  • Research Statement (Research Proposal, Supervisors, Workpackages, Timeline)
  • Recommendation Letters (3)

Ayrıca,

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (ya da pasaport)
  • Doktora ve lisans mezuniyet belgeleri, transkript
  • 4/A Hizmet belgesi

Ekli belgelerle 30 Nisan 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi UNAM’da görevli bilim insanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirecektir.

Application Forms